BFKYÄ 9

Enligt §19 Ordergivning till förare och tsm:

BUT mellan Hb och Hg (ej via M)

FREDAG 11 SEPTEMBER Kl 18:00 – ??:?? (Aurora avgår 18:30)

Nästan obligatorisk närvaro

Frågor, gnäll och tjat hänvisas till Tkl i Kmb.

Hälsningar Htsm D.M.