Läste följande idag på hd.se:

Det blir ingen lokförarutbildning i Ängelholm till hösten. Branschen är mättad och myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KY) stoppar alla kursstarter i Sverige på grund av en övertalighet bland lokförarna.

Läs hela artikeln här